Проект BG16RFOP002-2.089-3354-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 26.10.2021 г. „ЦЪРОВСКИ И СИН“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3354-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта
Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Стойност на проекта
Стойността на проекта е 50 000,00 лв. от които 50 000,00 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта
Осигурен на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на изпълнение на проекта
Начало на проекта: 26.10.2021 г.
Край на проекта: 26.01.2022 г.

© 2017-2020 Комплекс "Хитър Петър". Всички права запазени.